جنگ ها و جنگجویان

داستان های اکشن

فروشگاه بازی فکری- جنگی و.........

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:37  توسط سینا  | 

فروشگاه 4

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 13:57  توسط سینا  | 

فروشگاه 3

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:33  توسط سینا  | 

بازی های شروشگاه 2

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:3  توسط سینا  | 

به فروشگاه آنلاین من خوش آمدید

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 18:22  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 14

یوگی گفت چه بد ولی یارت قوی که نیست .. هست ولی کارت مرد را اگر با کارت قدرت دو برابر مخلوط کنم

کارت  مرگ به وجود می یاید .مرد گفت نمی تونی به خاطر کار من این کار را کنی . یوگی گفت نه تو دستم می تونم . ایول تونستم کارت مرگ بیا تو بازی

حالا من باید با یارام هر دو به یارت حمله کنم اگر این کار را کنم چون کارت مرگ را در بازی آوردم و تو

کارتی نداری من می برم . افسونگر سیاه حمله

Yugioh Card Game Single Holographic Ultra Rare Shonen JUMP Promo Obelisk the Tormentor

شوالیه ی سزار تو هم حمله کن

ایول مرد قول خشکله

هه هه من بردم آقا و اولین قهرمان جهان تو جدول دنیا شدم نباید بازی را قبول می کردی

***********************************************************************

قسمت بعدی با نظر شما یا تمام یا ادامه پیدا می کند محلت شما تا فردا ساعت

دوی بعد از ظهر است

*******************************************************************

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 17:58  توسط سینا  | 

یک بازی زیبا

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 15:2  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 13

یوگسی از ساختمان خارج شد بعد به ساختمان یو گارو رفت و به یوگی تبدیل شد و به کسی گفت

تو جز قهرمانان جهانی من هم هستم می خوام با تو مبارزه کنم

مرد گفت باشه اول من این کارتم را می یارم .

یوگی گفت نه این کارت باعث می شه تمام کارت های جادویی من تا آخر بازی خاموش شن

ولی افسونگر جادویی نیست می تونم بیارمش افسونگر سیاه بیا تو بازی

Yugioh Card Game Single Holographic Ultra Rare Shonen JUMP Promo Obelisk the Tormentor

یوگی گفت حمله کن 

Yugioh Card Game Single Holographic Ultra Rare Shonen JUMP Promo Obelisk the Tormentor

یوگی گفت امتیاز تو شد 400 تا حالا بیا به بازی شوالیه ی سزار

حالا تو یک یار از من عقبی تازه یارای من با هم مخلوط شوید کارتی بسازید .

مرد گفت قدرت های جادویی خاموش است تو نمی تونی خیلخب نوبت من است.

ادامه دارد .............................

*********************************************************

حتما قسمت بعدی را ببین

*******************************************************

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 10:33  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 12

یوگسی به ساختمان یوگاوار رفت و با خانم اتا گمارهزه ی دوءل هیولا کرد یوگسی به آن خانم گفت نو بت تو است

اول تو شروع کن . ناگهان یوگسی یوگی شد

بعد خانم کارتی آورد

یوگی گفت هه هه تو توضیحاتش کهچیزی نیست اما قدرت حمله ی بالایی دارد خیلخب

شوالیه ی سزار به بازی بیا وبه اون حمله کن

هه امتیازت شد از 1000 تا 500 تا

خانم گفت نه هنوز نباختم ولی تو تو ....این کارت را می یارم

Yugioh Card Game Limited Edition Single Secret Rare Majestic Star Dragon Promo Card

خانم گفت به شوالیه ی سزار حمله کن

Yugioh Card Game Limited Edition Single Secret Rare Majestic Star Dragon Promo Card

امتیاز تو هم شد 600 تا . یوگی گفت حالا افسونگر سیاه بیا تو میدون و به اون حمله کن

Yugioh Card Game Single Holographic Ultra Rare Shonen JUMP Promo Obelisk the Tormentor

********************تو باختی***************


+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 7:42  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 11

روزی یوگسی گفت یوگی پدر بزرگ مریض است با مهارتت او را به بیمارستان ببر زود باش .

یگی سریع به جسم یوگسی آمد به به پیش پدر بزرگ رفت و دید که دارد می میردیوگی سزیع او را به بیمارستان رساند اما چند روزی بعد به یوگسی گفتن پدر بزرگت تا 10 روزی

باید در بیمارستان بماند . یوگسی خیلی ناراحت به خانه برگشت اما وسط را ه شد

یوگی . یوگی گفت وقتی من ناراحتم می یام تو بدنت ولی خدا کنه حالش خوب باشه

یوگسی گفت مهم نیست راستی جدیدن یک کارت گرفتم یعنی خریدم تو کیفم است ببین
Yugioh Card Game Single Holographic Ultra Rare Shonen JUMP Promo Obelisk the Tormentor

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:31  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 10

یوگی گفت حالا وقتشه به باخت خود اعطراف کنی آقا . اگر هم نمی خوای این کارت را بگیر

کارت اژدهای چشم آبی باورت نمی شه که در برابر  کارتی که در هیچ نیروی جادویی

هیچ کس و کسی کوچک نیست و قدرت حمله و دفاش باور نکردنی است.

آقا گفت  هه هه . این کارت را می ندازم تا به فهمی کارتت چه قدر قوی است

فدرت برابر است می بینی کارت اژدهای چشم قرمز خیلی بهتر از کارت تو است .

یوگی گفت هه بی دقتی تو ضیحات را ندیدی قدرت حمله و دفاع من با تمر کز رویشان در حمله و دفاع زیاد می شه بهد قول می دم با تمرکز روش بهد حمله می کنم اژدها حمله کن

دیدی کارت من کارتت را نابود کرد حالا کارت شوالیه ی سزار که در بازی آوردم را می یارم بگیر

حالا نوبت تو است چی می یاری. مرد گفت این را

یوگی گفت هه شاید قوی باشه ولی من با دو تا یارم بهش حمله می کنم .

حالا تو حمله کن

ایول یارت مرد و امتیازت به سفر رسید ناگهان یوگی از ساختمان آن مرد خارج شد و پولی گرفت .

یوگسی به یوگی گفت تو مثل برادرمنی رفیق جونم

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:12  توسط سینا  | 

کارت ها و عکس های یوگی

نظرتان در مورده این عکس ها چیست

Your image is loading...
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 18:13  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت9

روزی یوگسی وارد ساختمانی شد و گفت من می خوام با تا ما کاشی بازی کنم .

آقا گفت بچه برو . بی مزه . یوگسی گفت مگر من را نمی شناسی .

آقا گفت نه . ناگهان یوگسی یوگی شد

یوگی گفت داری خستم می کتی بعد یوگی وارد اتاق شد و گفت می خوام با تو مبارزه کنم .

مرد گفت باشه نظرت در مورد این کارت چیه تازه خریدمش کارت تلسم

با این کار تمام کارت های تو را خاموش می کنه و در بازی به خواب می بره تا چند دوره دیگه تمام کارت هایت با یک صفحه نقاشی خالی فرقی ندارن مگر این که تو بازی باشن . یوگی گفت با ید عجله کنم کارت مرگ

 

یوگی گفت لعنتی خوابیده این یکی کارت را می یارم خدا کنه کار کنه شوالیه ی سزار

یوگی گفت ایول این کارت قوی است و می تونه موقاومت کنه .

حالا این یکی کارت را می یارم

این کارت تمام کارت های جادویی مثل کارت جنگ من را خواموش می کنه که معنیش کارت

تلسم تو هم هست+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 17:59  توسط سینا  | 

عکس های گاداوار

Your image is loading...
نظرتان چیست
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:55  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 8

یوگی گفت افسونگر نابودش کن

یوگی گفت با این حمله 20 امتیاز از دست دادی اما چون کارت نداشتی بقیه ی امتیازات هم از بین

رفت. کارت مرگ ممنونم تو تمام کارت های اون را از بین بردی .

بعد یوگسی به جسمش برگشت و به خانه آود و به پدر بزرگش گفت سلام

پدر بزرگ گفت این ها تو تلوزیون هستن . منظورم بهترین قهرمانان جهان

تو هم توشونی

yu-gi-oh-animated-gif-24

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:50  توسط سینا  | 

افسانه ی یوگی قسمت 7

کایبا گفت افسانه ی یوگی حمله کن .

یوگی گفت افسونگر سیاه بیا تو میدون

یوگی گفت این کارت نیرویی دارد که نمیشه بهش حمله کرد .

کایبا گفت ولی تو توضیحاتش که نیست که هم چین قدرتی دارد

یوگی گفت منظورم اینه که اگر با این کارت ترکیبش کنم . کارت  هیگنوتیز

کارت هیگنوتیز تا کسی را ببیند که می خوا هد به هش حمله کند او را هیگنوتیز می کند

کایبا گفت باید این کارت را بیارم تا......... نه این کارت بهتر است . آره کارت سوزان


یوگی گفت فکر کنم این کارت آره قدرت حملش زیاد است اما با این کارت سفر

می شه . کارت مرگ

کایبا گفت این همون کلکی که به آن مرد زدی و باعث شد انسراف بده

یوگی گفت نه اون شمشیر آبی بود من صبر کردم تا کارت مرد و کارت قدرت دو برابر را در

هین بازی کردن پیدا کنم و با هم ترکیبشون کنم. تا یک کارت جادویی به وجود بیاید

این کارت نه فقط قدرت حمله بلکه تمام کارت هایی که تو دستت است

نابود می شه به جز کارتی که تو بازی است ولی نگارن نباش

افسونگر بهش حمله کن

ادامه دارد......

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 13:47  توسط سینا  |